Tüp Bebek Sözlüğü

Tüp Bebek Sözlüğü

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 30 names in this directory
Anovulasyon
Bir kadının yumurtlayamadığı durumu ifade eder.

Epididimis
Testislerin üstünde ve arkasında bulunan tüp. Epididim, spermin birkaç ay boyunca depolandığı, beslendiği ve olgunlaştığı dört ila altı metre uzunluğunda yüksek kıvrımlı bir kanal oluşur.

Estradiol (E2)
Estradiol (e2) temel olarak adrenal bezi veya gebe kadınlarda plasentadan salgılanan bir tür östrojendir. Kadınlarda yumurtlama evresinde 95 – 433 pg/m aralığında olması beklenir.

Fallop Tüpleri
Yumurtalıktan ayrılan yumurtaların uterusa geçtiği tüpler.

Fibroidler
Rahim kaslarında oluşan büyüme. Genellikle iyi huyludur.

Histerektomi
Rahmin çıkarılması

Histeroskopi
Rahim iç bölümünü görebilmek için teleskop benzeri bir cihazın vajina içerisine sokularak uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Bu prosedür, bir laparoskopi ile birlikte de gerçekleştirilebilir.

Hysterosonogram
Rahim boşluğunu görebilmek için kullanılan özel bir ultrason tipi.

İnkontinans
İdrar yapma gibi bedensel fonksiyonları kontrol edememe.

Kist
İçi sıvı ile dolu bir veya birden fazla kese

Kontrast Madde
HSG gibi görüntüleme işlemleri sırasında vücuda enjekte edilen ve iç yapıları belirgin hale getiren bir madde.

Kronik Pelvik Ağrı
Pelvik bölgesinde en az 6 ay süren uzun süreli ağrı.

Laparoskop
İç organları görüntüleye bilmek veya ameliyat yapmak için küçük bir kesiden sokulan bir alettir.

Lokal Anestezi
Vücudun bir kısmında (ör:Belden aşağı) ağrının hissedilmesini önleyen ilaçların kullanımı.

Malign
Doku ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilen hücreleri veya tümörleri tanımlamak için kullanılan bir terim.

Mol Gebelik
Mol gebelik kadın rahminde yumurtanın döllenmesi esnasında genetik bir hata neticesinde rahim içinde oluşan doku büyümesidir. Mol gebelik durumunda sağlıklı bir embriyo yerine üzüm salkımına benzer doku yığınları oluşur.

Pelvik Organ Prolapsusu
Rahim veya mesane gibi pelvik organların aşağıya düştüğü bir durumdur. Bu organları destekleyen kas ve dokuların zayıflaması neden olur.

Pelvik Taban Bozukluklar
Pelvik organları bulunan kas ve dokuları etkileyen bozukluklar. Bu bozukluklar mesanenin veya bağırsakların kontrolünün kaybına yol açabilir veya bir veya daha fazla pelvik organın aşağı doğru düşmesine (prolaps) neden olabilir.

Perinatoloji
Perinatoloji, gebelik döneminde perinatal denilen dönemde doğum öncesi ve sonrası ilk haftalık süreçte anne adayı ile bebeğin sağlık durumlarına yoğunlaşan ve hamilelik dönemindeki risk taşıyan durumları saptamak gebelik takibini ve gerekli tedaviyi sunan bilim dalıdır.

Semen Analizi
Sperm sayısını (sayımı), hareketli sperm yüzdesini (motilite) ve spermin büyüklüğünü ve şeklini (morfoloji) değerlendirmek için taze ejaküllü semenin mikroskobik olarak incelenmesi

Serviks
Kadın vajinasının üst kısmında uterusun alt, dar ucuna verilen tıbbi isim.

Sonohisterografi
Rahim iç kısmına steril bir sıvının enjekte edilerek ultrason yardımıyla rahim görüntülerinin kaydedildiği bir prosedür.

Sperm Donörü
Çocuk sahibi olabilmek için başkasının sperminin kullanılması. Donör genellikle anonimdir ancak istenildiğinde ögrenilebilir.

Sperm Yıkama
Rahim içi tohumlamadan (IUI) önce spermin seminal sıvıdan ayrılması içinkullanılan bir yöntem.

Sterilizasyon
Kalıcı bir doğum kontrol yöntemidir.

Tüp Embriyo Transferi (TET)
Embriyoların Fallopian Tüplerine transfer edildiği özel bir cerrahi yöntemidir.

Üretenler
Böbreklerden mesaneye giden bir çift tüptür.

Uterus
Hamilelik sırasında gelişmekte olan fetusu barındıran ve besleyen kadın pelvikinde kaslardan oluşan bir organ.

Yardımcı Üreme Tedavileri
Tüp bebek(IVF), Aşılama(IUI), Mikroenjeksiyon (ICSI), ZIFT, Gıft

ZIFT(Zygote Intrafallopian Transfer) Nedir?
Yumurta ve sperm hücresinin labratuar ortamında döllendirerek elde edilen embriyonun uterusa yerine laparskopi işlemiyle direk tüplere yerleştirilmesidir.


Submit a name