Tüp Bebek Sözlüğü

Tüp Bebek Sözlüğü

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 71 names in this directory
Anovulasyon
Bir kadının yumurtlayamadığı durumu ifade eder.

Bazal Vücut Sıcaklığı (BBT)
Vücudun dinlenme esnasında sahip olduğu sıcaklık.

Biyopsi
Küçük bir doku parçasını çıkarmak için küçük bir cerrahi prosedür. Bu doku bir laboratuarda mikroskop altında incelenir.

Çoklu Gebelik
İki veya daha fazla fetüsün bulunduğu bir gebelik.

Diabetes Mellitus
Kandaki şeker seviyelerinin çok yüksek olduğu bir durumdur.

Diyagnostik Testler
Bir hastalığın nedenini araştıran testler.

Down Sendromu
Yüz ve vücudun anormal özellikleri, kalp kusurları gibi tıbbi problemlere ve zihinsel engellere neden olan genetik bir bozukluk. Down sendromunun görüldüğü çoğu durumda fazladan bir kromozom 21 (trizomi 21) neden olur.

Endometriyum
Uterusun astarı.

Enflamasyon
Vücuttaki ağrı, şişlik, kızarıklık ve tahrişler

Epididimis
Testislerin üstünde ve arkasında bulunan tüp. Epididim, spermin birkaç ay boyunca depolandığı, beslendiği ve olgunlaştığı dört ila altı metre uzunluğunda yüksek kıvrımlı bir kanal oluşur.

Erken Ovaryan Başarısızlık
Ovulasyon ve adet döngüsünün 35 yaşından önce durduğu bir durumdur.

Estradiol (E2)
Estradiol (e2) temel olarak adrenal bezi veya gebe kadınlarda plasentadan salgılanan bir tür östrojendir. Kadınlarda yumurtlama evresinde 95 – 433 pg/m aralığında olması beklenir.

Fallop Tüpleri
Yumurtalıktan ayrılan yumurtaların uterusa geçtiği tüpler.

Fetus
Döllenmeden 8 hafta sonra başlayan ve gebeliğin sonuna kadar devam eden prenatal gelişim evresi.

Fibroidler
Rahim kaslarında oluşan büyüme. Genellikle iyi huyludur.

Folik Asit
Hamilelik öncesinde ve sırasında yeterli miktarda alındığında belirli doğum kusurlarının riskini azalttığı görülen bir vitamin.

Foliküller
Bir yumurta üretildiğinde yumurtalık içinde oluşan sac benzeri yapılar.

Histerektomi
Rahmin çıkarılması

Histerosalpingografi
Uterus ve fallop tüplerine küçük bir miktarda sıvı ile boyut ve şeklindeki anormal değişiklikleri tespit etmek veya tüplerin bloke olup olmadığını belirlemek için yerleştirilen özel bir röntgen prosedürü.

Histeroskopi
Rahim iç bölümünü görebilmek için teleskop benzeri bir cihazın vajina içerisine sokularak uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Bu prosedür, bir laparoskopi ile birlikte de gerçekleştirilebilir.

Hysterosonogram
Rahim boşluğunu görebilmek için kullanılan özel bir ultrason tipi.

İnkontinans
İdrar yapma gibi bedensel fonksiyonları kontrol edememe.

Kegel Egzersizleri
Pelvik kas egzersizleri. Bu egzersizleri yapmak, cinsel işlev kadar mesane ve bağırsak kontrolüne de yardımcı olur.

Kist
İçi sıvı ile dolu bir veya birden fazla kese

Kolporafi
Bir kadının kendi dokusunu kullanarak bir çıkıntıyı onarmak için vajina yoluyla yapılan cerrahi.

Kontrast Madde
HSG gibi görüntüleme işlemleri sırasında vücuda enjekte edilen ve iç yapıları belirgin hale getiren bir madde.

Kronik Pelvik Ağrı
Pelvik bölgesinde en az 6 ay süren uzun süreli ağrı.

Laparoskop
İç organları görüntüleye bilmek veya ameliyat yapmak için küçük bir kesiden sokulan bir alettir.

Lenf Nodları
Lenf akışını (vücut hücrelerini yıkayan neredeyse renksiz bir akışkan) vücuda geçiren küçük bezler.

Lokal Anestezi
Vücudun bir kısmında (ör:Belden aşağı) ağrının hissedilmesini önleyen ilaçların kullanımı.

Lüteinizan Hormon (LH)
Bir yumurtanın olgunlaşmasına ve serbest kalmasına yardımcı olan hipofiz bezi tarafından üretilen bir hormon.

Malign
Doku ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilen hücreleri veya tümörleri tanımlamak için kullanılan bir terim.

Menstrüel Döngü
Bir kadının vücudunu olası hamilelik için hazırlamak için meydana gelen aylık değişme süreci

Mesane
İdrarın depolandığı içi boş, kaslı bir organ.

Mol Gebelik
Mol gebelik kadın rahminde yumurtanın döllenmesi esnasında genetik bir hata neticesinde rahim içinde oluşan doku büyümesidir. Mol gebelik durumunda sağlıklı bir embriyo yerine üzüm salkımına benzer doku yığınları oluşur.

Östrojen
Yumurtalıklarda üretilen bir kadın hormonu

Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromu
Yumurtalıkların aşırı şişmesi

Ovulasyon
Yumurtalıklardan bir yumurtanın serbest bırakılması.

Pelvik Organ Prolapsusu
Rahim veya mesane gibi pelvik organların aşağıya düştüğü bir durumdur. Bu organları destekleyen kas ve dokuların zayıflaması neden olur.

Pelvik Taban Bozukluklar
Pelvik organları bulunan kas ve dokuları etkileyen bozukluklar. Bu bozukluklar mesanenin veya bağırsakların kontrolünün kaybına yol açabilir veya bir veya daha fazla pelvik organın aşağı doğru düşmesine (prolaps) neden olabilir.

Perimenopoz
Menopozdan önceki dönem genellikle 45 yaşından 55 yaşına kadar ki dönemi kapsar.

Perinatoloji
Perinatoloji, gebelik döneminde perinatal denilen dönemde doğum öncesi ve sonrası ilk haftalık süreçte anne adayı ile bebeğin sağlık durumlarına yoğunlaşan ve hamilelik dönemindeki risk taşıyan durumları saptamak gebelik takibini ve gerekli tedaviyi sunan bilim dalıdır.

Periton
Karın boşluğunu çizen ve iç organları çevreleyen zar.

Pessary
Düşen organları desteklemek veya idrar kaçağını kontrol altına almak için vajinaya yerleştirilebilen bir cihaz.

Plasenta
Fetustan beslenmeyi sağlayan ve atıkları uzaklaştıran doku.

Postpartum Depresyon
Doğumdan sonra, yeni bir annenin fonksiyon yeteneğine müdahale eden ve 2 hafta kadar yoğun üzüntü, kaygı ya da ümitsizlik duygusu.

Preeklampsi
Gebelikte veya doğumdan sonra ortaya çıkan ve yüksek tansiyon ve diğer organ yaralanması belirtileri gibi idrarda anormal miktarda protein, düşük sayıda trombosit, anormal böbrek veya karaciğer fonksiyonu, ağrı Üst karın, akciğerindeki sıvılar veya şiddetli baş ağrısı veya görme değişimleri.

Progesteron
Yumurtalıklarda üretilen ve hamilelik için kadın rahim astarını hazırlayan bir hormon.

Progestin
Vücut tarafından doğal olarak üretilen hormona benzeyen progesteronun sentetik bir şeklidir.

Rahim içi araç (RİA)
Hamileliği önlemek için rahmin içine sokulan ve bırakılan küçük bir cihaz.

Rahim İçi Cihaz
Gebeliği önlemek için rahim içine yerleştirilen küçük bir cihaz.

Rektum
Sindirim sisteminin son kısmı.

Semen Analizi
Sperm sayısını (sayımı), hareketli sperm yüzdesini (motilite) ve spermin büyüklüğünü ve şeklini (morfoloji) değerlendirmek için taze ejaküllü semenin mikroskobik olarak incelenmesi

Serviks
Kadın vajinasının üst kısmında uterusun alt, dar ucuna verilen tıbbi isim.

Sonohisterografi
Rahim iç kısmına steril bir sıvının enjekte edilerek ultrason yardımıyla rahim görüntülerinin kaydedildiği bir prosedür.

Spekulum
Vajina duvarlarını açık tutmak için kullanılan bir tıbbi cihaz.

Sperm
Erkek testislerde üretilen ve dişi bir yumurtayı dölleyebilen bir hücre.

Sperm Donörü
Çocuk sahibi olabilmek için başkasının sperminin kullanılması. Donör genellikle anonimdir ancak istenildiğinde ögrenilebilir.

Sperm Yıkama
Rahim içi tohumlamadan (IUI) önce spermin seminal sıvıdan ayrılması içinkullanılan bir yöntem.

Spermisit
Spermi etkisiz hale getiren bir kimyasal (krem, jel, köpük).

Sterilizasyon
Kalıcı bir doğum kontrol yöntemidir.

Tiroid Bezi
Nefes borusunun önünde boyun tabanında yer alan kelebek şeklinde bir bezdir. Vücudun her bölümünün çalışma hızını kontrol eden tiroid hormonu ve tiroid salgılatıcı hormon yapar ve bunları depolar ve serbest bırakır.

Tranexamic Asit
Ağır kanamayı tedavi etmek veya önlemek için reçete edilen bir ilaç.

Tüp Embriyo Transferi (TET)
Embriyoların Fallopian Tüplerine transfer edildiği özel bir cerrahi yöntemidir.

Ultrason
İç yapıları incelemek için ses dalgalarının kullanıldığı bir test.

Üretenler
Böbreklerden mesaneye giden bir çift tüptür.

Üretra
Tüp benzeri bir yapı. İdrar vücuttan çıktığında bu tüpün içinden akar.

Ürolog
Böbrek, mesane ve erkek üreme sistemi problemlerini tedavi etmede uzmanlaşan bir doktor.

Uterus
Hamilelik sırasında gelişmekte olan fetusu barındıran ve besleyen kadın pelvikinde kaslardan oluşan bir organ.

Yardımcı Üreme Tedavileri
Tüp bebek(IVF), Aşılama(IUI), Mikroenjeksiyon (ICSI), ZIFT, Gıft

ZIFT(Zygote Intrafallopian Transfer) Nedir?
Yumurta ve sperm hücresinin labratuar ortamında döllendirerek elde edilen embriyonun uterusa yerine laparskopi işlemiyle direk tüplere yerleştirilmesidir.


Submit a name